RETRAGEREA TRATATULUI
(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)
Către: Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok,
Email: info@sentop.ro
Declar prin prezenta că mă retrag din contract pentru aceste bunuri: ....................................... ...............................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ...................
Data comenzii / data primirii: ............................................ .................................................. ...................
Dovada achiziției nr: ............................................ .................................................. ...............................................
Numele și prenumele consumatorului .............................................. .................................................. ......................
Adresa destinatarului ........................ ........................ .................................................. .......................................


Semnătura consumatorului (numai dacă acest formular este depus pe suport de hârtie) ..................................... .....


Data ....................................


LEGEA PRIVIND APLICAREA DREPTULUI CONSUMATORULUI DE RETRAGERE DIN TRATAT
DREPTUL DE A REDUCE DIN TRATAT

1. Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a da un motiv în termen de 14 zile.
2. Termenul de retragere expiră după 14 zile de la data la care dumneavoastră sau terțul desemnat, alta decât transportatorul, preia bunurile.
3. Pentru a-și exercita dreptul de retragere ne informați cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin scrisoare recomandată sau prin e-mail prin care solicită o confirmare de citire) la: info@sentop.ro .Pentru acest scop te utilizați șablonul de retragere, disponibil la http://www.sentop.ro/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
4. Perioada de retragere este reținută dacă trimiteți o notificare privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

CONSECINȚELE RETRAGERII TRATATULUI

1. După retragerea va rambursa orice plăți pe care le-ați făcut în legătură cu încheierea contractului, în special prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare a mărfurilor pentru tine. Acest lucru nu se aplică costurilor suplimentare, dacă ați ales un alt tip de livrare, cum ar fi cea mai ieftină metodă de livrare comună pe care o oferim. Plățile vor fi rambursate fără întârziere și nu mai târziu de 14 zile de la ziua în care vom primi notificarea de retragere din tratat și condiția prevăzută la alin. 2. Plata se va face în același mod pe care l-ați folosit pentru plata dvs. dacă nu v-ați împărtășit în mod explicit cu o altă metodă de plată, fără taxe suplimentare.
2. Plata pentru bunurile achiziționate vor fi plătite la primirea mărfurilor returnate înapoi la adresa noastră sau la depunerea dovezii documentare a trimite înapoi bunurile, oricare dintre acestea survine mai întâi.

Product added to wishlist